Loopbaan

 


2015 - heden  Tandarts teambegeleider bij "Exceldent"
2011 - 2018    Tandarts Maxillofaciale Prothetiek en Gnatholoog bij het Alrijne Ziekenhuis te
                     Leiderdorp
                     

2012 - 2017   Docent Gnathologie op de Hogeschool te Utrecht
                    

2013 - 2015 Tandarts, patiënt- en teambegeleider bij "Multidental", Den Haag
2009 - 2013  Tandarts en patiëntenbegeleider van  het "Prothesecentrum Amsterdam", Amsterdam

1975 - 2009  Eigen praktijk in Amsterdam
                   

1999 - 2011 Tandarts-Maxillofaciale Prothetiek en Gnatholoog bij het CBT in het HagaZiekenhuis te
                  Den Haag
                  

1999 - 2003 Tandarts-Gnatholoog bij de SBT te Amsterdam.
1996 - 1998 Project- en Locatiemanager van de dependance ACTA-DH.
                 

1986 - 1996 Hoofd Algemene Kliniek van het Acade­misch Cen­trum Tandheelkunde Amsterdam, ACTA.
1984 - 1986 Hoofd van de afdeling Occlusieopbouw en Gnathologie,VU.
1981 - 1986 Hoofd van de afdeling Gnathologie, VU.
1976 - 1987 Medewerker Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde aan de VU en MCA Alkmaar.
1974 - 1986 Medewerker van de vakgroep Prothetische Tandheelkunde van de VU
1969 - 1974 Student-assistent bij de afdeling Pathologie van de Mondholte aan de VU