Opleiding


januari 2015     Benoemd tot Restauratief Tandarts NVVRT

                            

mei 2014            EPA "Recognised Specialist in Prosthodontics"  

                            

februari 2004     Benoemd tot "certified prosthodontist”, AAFP

                                 

januari 2000      Benoemd tot Tandarts-Maxillofaciale Prothetiek, NVGPT

november 1996  Benoemd tot Tandarts-Gnatholoog, NVG     
    
                          
juni 1984         Opleiding Maxillofaciale Prothetiek, voltooid, Vrije Universiteit

januari 1981      Gepromoveerd tot Doctor in de Geneeskunde aan de Vrije Universiteit. 
                        Het proefschrift is bekroond met de "Hamer Duijvenszprijs 1981” 

                           


maart 1974       Tandartsdiploma Vrije Universiteit Amsterdam

                        


juni 1968            Diploma H.B.S.‑BNVVRT = Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde
EPA = European Prosthodontic Association
NVGPT= Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde
NTG= Nederlands Tandheelkundig Genoodschap
AAFP = American Academy of Fixed prosthodontics
NVG = Nederlandse Vereniging voor Gnathologie
HBS = Hogere Burger School sectie B