Verenigingen- In 2005 benoemd tot erelid van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve
  Tandheelkunde
         
 
- In 1998 benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische         
  Tandheelkunde
                                 
 
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde(KNMT) *
- Nederlands Tandheelkundig Genootschap(NTG)
- Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde(NVGPT) *
- Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde(NVVRT) *
- European Prosthodontic Association(EPA) *

 

* links

www.knmt.nl

www.nvgpt.nl

www.nvvrt.com

www.epa